Kategorie

  

  

Fasádní šroub XF - Tec  

Slouží k upevnění nosných dřevěných latí pro zavěšené fasády s obkladem montovaným na dřevěný rošt jako jsou dřevěné fasádní desky, palubky , cementotřískové fasádní desky a podobné materiály uplatňované zejména v moderní architektuře.

Dřevěné nosné latě jsou kotveny nad tepelnou izolací , čímž dochází k lepšímu odvětrávání fasády ale hlavně k minimalizaci tepelných mostů. Izolace není přerušena jako doposud nosným hranolem.

Důmyslná konstrukce Fasádního šroubu umožňuje jednoduchou montáž a vyrovnání nosných latí do rovin pro perfektní provedení fasády.

Šrouby montujeme většinou v páru a to do tvaru písmene V . 

Díky tomu  je místo jednoduchého relativně málo pevného spoje 1 vytvořen tuhý a lehký spoj 2.

Jednoduchá montáž umožňuje značnou časovou úsporu při montáži fasády a tedy úsporu mzdových nákladů včetně nákladů na lešení a podobně.

Výška latě může být až 8 mv jednom kuse.Doporučený průřez latě je 4 x 7cm nebo 4 x 12 cmv závislosti na hmotnosti m2  fasádního obkladu.

Tloušťka izolace 100 – 280 mm

 

 

 

Montáž

1.Tepelnou izolaci instalovat na nosné konstrukce bez mezer dle doporučení výrobce izolace.

Došlou dodávku FX šroubu překontrolovat zda-li je bez poškození ,v objednaném množství a délka odpovídá tloušťce izolantu

2.Ověřit , jestli máme všechny potřebné nástroje pro montáž.

• FX bit pro montáž FX šroubů

• Vrták13 mm pro vrtání dřevěných nosných latí

• Vrták do nosné stěny (pro zdivo a beton10 mm nebo pro dřevěné konstrukce 6 mm) délka vrtáku = tloušťka izolace +120 mm

3. Na tepelnou izolaci naměřit a vyznačit polohu nosných latí.

4. Na nosných latích naměřit a označit pozici šroubů pro E bod a V bod podle statického výpočtu

6.Do tepelné izolace se nasadí L profil .Maximální vertikální vzdálenost L profilů je1250 mm nebo podle doporučení dodavatele izolace

7.U vnějších úhlů musí být počátek L profilu max 300 mm od nosné latě a musí být s protilehlým úhlovým profilem sešroubován 2 kusy TEX šroubů .

8.U ostění musí být počátek L profilu max 200 mm od nosné latě.

9.Předvrtané nosné latě se sešroubují pomocí Tex šroubů s L profilem.

10.Předvrtané nosné latě se namontují na nosnou stěnu pomocí FX šroubů v bodech E

11.Do nosných latí o tloušťce 40 mm se FX šroub zapustí 5 mm do latě.

12.Je třeba dbát na to aby vzdálenost mezi izolací a latěmi byla všude pokud možno stejná

13.Když jsou všechny E body osazeny bude třeba nosné latě srovnat do roviny.K tomu slouží volná rektifikační hlava FX šroubů. Jejím otáčením doleva nebo doprava se nosná lat´ bude oddalovat nebo přibližovat k izolaci.

14.Po vyrovnání nosných latí se upevní FX šrouby v označených V bodech pod úhlem 15° .Umístění a počet V bodů je definován ve statickém výpočtu

15.Na nosné latě se nalepí EPDM těsnění a může se instalovat fasádní obklad.

Podrobný návod k montáži včetně základních statických schémat naleznete u produktu v sekci ke stažení. Zde

 

 

 


Košík  

Nákupní košík je prázdny

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč DPH
0,00 Kč K úhradě

Ceny jsou s DPH

Objednávka